بازاریابی و تبلیغات

بررسی بازاریابی و تبلیغات در کسب و کار

تبلیغات و بازاریابی

بازاریابی و تبلیغات دو مقوله متفاوت هستند که گاهی افراد فکر می کنند که این دو مقوله جدا نیست. بازاریابی و تبلیغات در موفقیت  تولید محصولات و ارائه خدمات نقش اساسی دارند.  مفاهیم بازاریابی و تبلیغات متفاوت است و شناخت این دو مفهوم در ارائه محصول و یا خدمات تاثیر مستقیم بر پیشرفت کسب و کار می گذارد. تبلیغات Advertising به معنی ارسال یک پیام مشخص در جهت به نمایش گذاری محصول و یا خدمات به مخاطب یا مشتریان می باشد. تبلیغات تخصصی را اشخاص و مدیران تبیلغات  و یا شرکت های تبلیغاتی در راستای جذب مشتریان انجام می دهند. در تعریف بازاریابی می توان گفت که بازاریابی عبارت است از مجموعه ای از فعالیت های برای جذب بیشترمشتریان صورت می گیرد. این فعالیت ها مواردی مانند تشویق ، آموزش و ارائه خدمات به مخاطب راشامل می شود.

لازمه ی بازاریابی مناسب و موفق بررسی بازار هذف و شناخت مخاطب در راستای چگونگی تبلیغات هدفمند است.

در کنار این موارد ارئه پشتیبانی محصول و یا خدمات برای جلب رضایتمندی مخاطب امری ضروری است. با مجموعه  فعالیت ها ادامه دار در بازاریابی و تبلیغات باعث ایجاد بازار جدید و جذب مشتریان جدید و حفظ مشتریان گذشته می شود. 

 

بررسی بازاریابی و تبلیغات در کسب و کار

بازاریابی و تبلیغات مفهومی

در تبلیغات مفهومی ارسال پیام به ایجاد سوال برای مخاطب و یا آگاهی رسانی با روش مفهومی انجام میشود در این گونه تبلیغ پیام به صورت غیر مستقیم به مخاطب منتقل می شود و گاهی جدا از پیام تبلیغ یک پیام مفهومی که باعث ماندگاری تبلیغ می شود در تبلیغ به کار می رود.  تبلیغ مفهومی وقتی با خلاقیت ارائه شود می توانند جنبه های کاربردی ، فرهنگی ، هنری و تجاری را در خود داشته باشد. تبلیغات مفهومی به دلیل قدرت ماندگاری بالا در طولانی مدت می توانند  باعث ذهنیت سازی در مخاطب شوند با ادامه این نوع از تبلیغات مخاطب بیشتری جذب می شوند. از انواع رسانه هایی که می توانن در آن از این نوع تبلیغات استفاده کرد می توان به تبلیغات محیطی مانند : چاپ بنر ، چاپ بیلبورد ، چاپ استیکر ، چاپ فلکسی ، چاپ استیکر دیواری ، چاپ استیکر ماشین ، چاپ استیکر دیواری ، چاپ لایت باکس و تابلوی فروشگاه اشاره کرد. 

بررسی بازاریابی و تبلیغات در کسب و کار

مدیریت سرمایه 

مدیریت در بسیاری از کسب و کارها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. توجه به تبلیغات و بازاریابی می توانند موفقیت کسب و کار را تضمین کند. تبلیغات در واقع سرمایه گذاری در کسب کار است اگر این سرمایه گذاری با بررسی ، دانش ، مشاور و به صورت کارشناسی انجام شود می توانند به موفقیت برسد . مدیریت تبلیغات با بررسی هزینه ها ، مدیای مناسب و بازار هدف می توانند تصویر روشن تری برای انتخاب نوع تبلیغ و محل و زمان تبلیغ به دست بیاورد. بررسی و اولویت های در انجام یک تبلیغ به منظور عرضه محصول و یا خدمات می توانند با در نظر گرفتن نوع مدیا و مقدار هزینه آن صورت گیرد. به طور مثال گاهی یک چاپ استیکر ارزان قیمت و با کیفیت و یا چاپ بنر ارزان قیمت و با کیفیت می تواند  کارایی به مراتب بیشتری نسبت به چاپ یک بروشور با چاپ افست را داشته باشد.