طراحی بیلبورد

نکات کاربردی  در طراحی بیلبورد (billboard design)

نکات کاربردی در طراحی بیلبورد

طراحی بیلبورد  billboard design نسبت به مدیا های دیگر متفاوت است.  طراحی و چاپ بیلبورد و چاپ بنر  نیازمند شناخت مخاطب  در این زمینه است. برای استفاده از بیلبورد ها، طراحی تابلوهای بزرگ نظیر چاپ فلکسی و یا چاپ ها بنر به دانش در این زمینه نیاز است.  

در تعریف بیلبورد و یا چاپ بنر می توانیم بگوییم که بیلبوردها تخته‌ها آگهی و یا تابلوهای آگهی هستند که وظیفه دارند معرفی محصول‏، خدمات  را در سریعترین زمان به مخاطب منتقل کنند.

 

نکات کاربردی  در طراحی بیلبورد (billboard design)

مکان نصب بیلبورد 

چاپ بیلبورد  و  چاپ بنر با کاربرد اطلاع رسانی و یا تبلیغاتی در پیاده رو ها شهری نصب می شود که بیشتر به صورت عمودی هستند. 

در مکان های با مساحت بزرگ مانند بزرگراه ها از بیلبورد و یا چاپ بنر استفاده می شود که در بیشتر موارد ابعادی مسطیلی دارند.

در مکان هایی مانند راهروها، آسانسورها و ایستگاه مترو  از چاپ بنر و یا چاپ بیلبورد استفاده می شود.

استفاده از چاپ بنر و چاپ بیلبورد در نماهای ساختمانی این کاربرد تاثیر بر نمای بصری شهرها دارد. وبیشتر به تبلیغات شهری نیز شناخته می شود.

استفاده در تبلیغات نمایشگاهی یکی دیگر کاربردهای چاپ بیلبورد و چاپ بنر است .

 

نکات کاربردی  در طراحی بیلبورد (billboard design)

سادگی در طراحی 

در طراحی بیلبورد رساندن پیام در زمان کم بسیار اهمیت دارد. تعداد عناصر در طراحی بیلبورد اهمیت ویژه ای دارد . تعداد زیاد عناصر مخاطب را گیج می کند و با اصل طراحی بیلبورد در تضاد است. زیرا مخاطب چاپ بیلبورد و یا چاپ بنر به صورت گذرا از این رسانه استفاده می کنند . به بزرگرها و مکان های شلوغ توجه کنید. فکر کنید که شما سوار اتومبیلی هستید تا بخواهید مفهوم بیلبورد ها در شلوغی ها و ترافیک درک کنید از آن بزرگراه عبور کرده اید. سادگی بسیار اهمیت دارد ولی نباید موجب گنگ شدن طرح شود. منظور از سادگی استفاده درست و مختصر و مفید از عناصر است. یک طرح مناسب در یک نگاه مفهوم کلی را با زبان ساده  به مخاطب منتقل می کند.

 

نکات کاربردی  در طراحی بیلبورد (billboard design)

شناخت مخاطب

در طراحی بیلبورد بیان شفاف و واضح بسیار اهمیت ویژه‌ای دارد. شناخت مخاطب یکی از مهمترین نکاتی است که در زمینه طراحی و تبلیغات باید به آن توجه داشت. طرح  مناسب طرحی است که عناصر در ارتباط با موضوع باشند و تا بتواند ن پیام به صورت روشن به مخاطب منتقل کند.

نکات کاربردی  در طراحی بیلبورد (billboard design)

کادربندی در طراحی بیلبورد

در طراحی و چاپ بیلبورد و چاپ بنر انتخاب کادر به موضوع و محل نصب ارتباط مستقیم دارد. کادر به دو قسمت تقسیم بندی می شوند. کادر عمودی و کادر افقی که هر یک با مفهومی استفاده می شوند. کادر عمودی در واقع خبری است و برای رساندن پیام به صورت سریع مناسب هستند. و حس پایداری و قدرت را به مخاطب منتقل می کنند. کادر افقی در چاپ بیلبورد و چاپ بنر که برای بیشتر بیلبوردها استفاده می‌شود که حس آرامش و سکون و ثبات برای انتقال پیام ایجاد می کند.

نکات کاربردی  در طراحی بیلبورد (billboard design)

ترکیب بندی و یا کمپوزسیون

چیدمان درست عناصر و محل قرار گیری عناصر در کادر بیلبورد می تواند  مخاطب را  در کوتاه ترین زمان به راحتی جذب کند. چیدمان بهتر است به گونه‌ای باشد که مخاطب به راحتی مفوهم طرح رادرک کند. هماهنگی عناصر و فرم های با کادر و موضوع بیلبورد می تواند کیفیت طرح را بالاببرد. 

نکات کاربردی  در طراحی بیلبورد (billboard design)

رنگ بندی در چاپ بیلبورد

استفاده درست و صحیح از رنگ ها یکی مواردی است که می تواند جذابیت طرح شما بهبود دهد. استفاده از کنتراست رنگ  و رنگ های متضاد و رنگ هارمونی برای بهتر دیده شدن عناصر  در طراحی چاپ بیلبورد و یا چاپ بنر بسیار کلیدی است. توجه به مکان نصب چاپ بیلبورد و چاپ بنر‏ ، موضوع بیلبورد می توانند در انتخاب رنگ ها تاثیر مستقیمی داشته باشد . هر موضوعی خود بیان کنند تعدادی از رنگ ها است.