راهنمای ثبت نام

لطفا اطلاعات را به صورت کامل و دقیق وارد نمایید

1-برای داشتن یک ناحیه کاربری انحصاری حتما باید در سایت ثبت نام نمایید
2-اگر مشتری قدیمی ما هستید حتما اطلاعات کاربری خود را همانند آنچه قبلا  به ما اعلام کرده اید را وارد نمایید
3-توجه داشته باشید که هر فایلی یا فایلهایی که از ناحیه کاربری شما ارسال شود ، به منزله سفارش تااید شده شما می باشد
4-نام کاربری و رمز عبور خود را به لاتین وارد نمایید
5-موارد دیگر را حدالمقدور به فارسی پر نمایید .
6-موارد را به صورت کامل پرنمایید تا در پروسه سفارش خود به مشکلی بر نخورید